Phân Tích Môi Trường - Công Ty Môi Trường Đại Việt
Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438

Ms Thắm0911406018

Ms Nhung0918001747

Ms Tuyền0916902278

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696

Ms Tiên02633989499

Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Lĩnh Vực Hoạt Động > Phân tích môi trường

Hệ thống phổ nguyên tử hấp thu (AAS)

Hệ thống phổ nguyên tử hấp thu (AAS)
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt đã trang bị hệ thống máy AAS của hãng Perkin Elmer với 2 phương pháp nguyên tử hóa: ngọn lửa và không ngọn lửa (Lò Graphic) kết hợp hệ thống hóa hơi lạnh có khả năng phân tích hầu hết các kim loại nặng trong các môi trường khác nhau.

>>Xem thêm

Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt

Tổng quan dịch vụ phân tích môi trường Đại Việt
  • Công ty Môi trường Đại Việt hân hạnh giới thiệu dịch vụ đo đạc, phân tích môi trường phục vụ đánh giá hiện trạng môi trường, giám sát môi trường.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu khí
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích hầu hết các mẫu khí theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Hệ thống Sắc ký khí

Hệ thống Sắc ký khí
  • Phòng thí nghiệm của Công ty Môi trường Đại Việt với hệ thống sắc ký khí của hãng Perkin Elmer với đầu dò ion hóa ngọn lửa (FID-Flame Ioniation Detetor), đầu dò cộng kết điện tử (ECD-Electron Capture Detector) có khả năng phân tích được hầu hết các hợp chất hữu cơ với các bản chất khác nhau.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu bùn
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích các loại mẫu bùn theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu nước
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng phân tích hầu hết các thông số trong nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển ven bờ, nước sinh hoạt và nước ăn uống theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất

Năng lực đo đạc, phân tích mẫu đất
  • Phòng thí nghiệm phân tích môi trường của Công ty Môi trường Đại Việt có khả năng đo đạc, phân tích mẫu đất với các thông số theo các quy chuẩn quy định hiện hành.

>>Xem thêm