Tuyển dụng Môi Trường Đại Việt
Hệ thống khử khoáng CEDI Báo cáo hoàn thành công ty Freewell Hệ thống xử lý nước thải JK & Freewell Hệ thống xử lý khí thải Lấy mẫu không khí Máy ASS Máy sắc ký khí Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường

Hỗ trợ trực tuyến

Hồ Chí Minh

Ms Dương0916633438

Ms Thắm0911406018

Ms Nhung0918001747

Ms Tuyền0916902278

Tây Nguyên

Ms Uyên02633989696

Ms Tiên02633989499

Ms Hiền02633 998182

Liên kết website

FACEBOOK

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên lấy mẫu môi trường trụ sở Sài Gòn

Tuyển dụng nhân viên lấy mẫu môi trường trụ sở Sài Gòn
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân viên phòng thí nghiệm sau:

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật Môi Trường HCM

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ Thuật Môi Trường HCM
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường :

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Kinh Doanh HCM

Tuyển dụng Nhân Viên Phòng Kinh Doanh HCM
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân viên Phòng Kinh doanh như sau:

>>Xem thêm

Tuyển dụng Nhân viên Tư Vấn Môi Trường Sài Gòn

Tuyển dụng Nhân viên Tư Vấn Môi Trường Sài Gòn
  • Công ty Môi trường Đại Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường, xử lý môi trường, phân tích môi trường. Với nhu cầu phát triển lớn hơn, Đại Việt cần tuyển dụng vị trí Nhân Viên Tư Vấn Môi Trường với các yêu cầu sau:

>>Xem thêm